Turneringer 2012

NM 26.8.12

1. Hallvard 2. Lars 3. Markus 4. Mats 5. Johnny 6. Frode 7. Joppe 8. Ola 9. Erik S, Arnfinn, Pål, Tore, Gunnar, Hansa 15. Anders, Terje, Petter J 18. Bård, Tor, Petter NB 21. Espen H, Tom A, Dag

Sommerturneringen 7.7.12

1. Olav 2. Hansa 3. Hallvard 4. Johnny 5. Morten NB 6. Bård 7. Arnfinn 8. Petter J 9. Erik S, Tom M, Mats, Tore, Tor, Arild, Tom G og Tom A 17. Erik P og Harald 19. Ola, Gunnar, Petter NB, Terje, Anders, Espen Has, Lars og Frode.

Norge-Tyskland 9. og 10. 6. 2012

STANDINGS-MEN
COUNTRY 1 2 3 4 5 6 7 8 Points Rank
Germany 4,5 4 6,5 4 3 4 5 6 37 1
Norway 3,5 4 1,5 4 5 4 3 2 27 2
NORWAY-MEN
NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 Points Rank
Hallvard 0,5 1 0 0 1 1 1 0 4,5 3
Olav 1 0 0 1 1 1 1 1 6 1
Arnfinn 1 1 1 0 0 0 0 0 3 5
Lars 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8
Petter 0 1 0 1 1 1 1 0 5 2
Mats 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6
Tom 1 0 0,5 1 1 0 0 0 3,5 4
Morten 0 1 0 0 0 0 0 1 2 6

GERMANY-MEN
NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 Points Rank
Torben 1 1 1 0 1 1 0 1 6 2
Sebastian 0 1 1 1 1 0 0 0 4 6
Dieter H 1 0 1 1 0 0 1 1 5 3
Sven 1 1 0 0 0 1 1 1 5 3
Marius 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1
Hartmut 0 1 1 1 0 1 0 1 5 3
Oliver 0 0 1 0 0 0 1 1 3 7
Tho/Dom 0,5 0 0,5 0 0 0 1 0 2 8
STANDINGS-WOMEN
COUNTRY 1 2 3 4 Points Rank
Germany 3,5 2 2 3,5 11 1
Norway 0,5 2 2 0,5 5 2
NORWAY-WOMEN
NAME 1 2 3 4 Points Rank
Kata/A.L. 0,5 1 0 0 1,5 1
Bettina 0 0 1 0,5 1,5 1
Tonje 0 0 1 0 1 3
Segell 0 1 0 0 1 3
GERMANY-WOMEN
NAME 1 2 3 4 Points Rank
Birgitt 1 1 0 1 3 2
Ina 1 1 1 1 4 1
Kerstin 1 0 1 1 3 2
Nobi 0,5 0 0 0,5 1 4

Vårturneringen 26.5.12

1. Hallvard 2. Petter NB 3. Mats 4. Bård

5. Arnfinn 6. Olav 7. Tom A 8. Petter J

9. Tore, Arild, Tom M og Morten NB

13. Erik S, Gunnar, Pål og Erik P

17. Frode og Lars

Lillehammer Open – 10.3.12

1. Arnfinn. 2. Lars. 3. Tom A. 4. Mats

5. Tom B, Olav, Hallvard, Pål

9. Petter NB. 10. Erik S, Tom M, Gunnar

13. Tom G