Denne spennende aktiviteten er utprøvd på Liatoppe Fjellstove i 2 år. Erfaringen er at det har blitt en populær aktivitet blant alle aldersklasser. Flere hoteller, campingplasser, eldresenter og foreninger vurderer nå å starte opp med Shuffleboard.