Norges Shuffleboardforbund

Etablert 2005

Forenklede norske regler

A – Spillet

1 Spillet shuffleboard kan bli spilt av: To (2) personer (kalt single), eller fire (4) personer (kalt double). Det kan også spilles alternative lagspill uten begrensning til antall spiller (også kalt Round Robin).
2 Formålet med spillet er å skyve disken ved hjelp av en kø, slik at den blir liggende i scoringsfeltet på den motsatte delen av banen, hindre motstanderen fra å score eller utføre begge deler.

B – Utstyr

1 Det skal brukes standard disker, 15,24 cm i diameter, tykkelse max 2,54 cm, med vekt på min. 325g og max 450g. Køene skal ikke være lenger en 190,5 cm. og ingen metalldel av køen må berøre underlaget.
2 Et sett med shuffleboard disker skal bestå av fire gule og fire sorte disker (eventuelt andre fargekombinasjoner er tillatt).

C – Ordforklaringer

1 Match: Best i 2 av 3 omganger.
2 Omgang: Først til 75 poeng.
3 Runde: Frem og tilbake på spilleplanet (to halve runder).
4 10-off område: Feltet der diskene blir spilt fra på den ene siden av banen, og som gir minus 10 poeng i scoringsfeltet (også kalt kitchen).
5 Deadlines: En linje på banen som disken må over for å være i spill.
6 Triangelen: Det positive scoringsområde på banen.
7 Kø: En stav med styringsknotter, som du skyver diskene med.
8 Disk: En flat skive som skyves bortover spilleplanet ved hjelp av køen.
9 Hammer: Den siste disken i en halv-runde.

D – Regler

1 I konkurranse (match) er vinneren den som vinner to av tre spill (75 poengs spill).
2 Spilleren, eller laget, med gule disker starter første omgang. Det byttes disker (farger) før neste omgang. Ved et eventuelt tredje omgang brukes regel 3.
3 Valg av diskfarge/start rekkefølge: Førstevalg får den som kommer nærmest deadline linjen lengst fra utslagstedet (et skudd fra hver person/lag).
4 En treningsrunde (frem og tilbake) er tillatt før første og andre omgang.
5 Gule disker starter. Det spilles annenhver farge inntil alle disker er spilt. Gult skal alltid spilles fra høyre side i første halve runde og fra venstre side i andre halve runde.
6 I single: Etter at alle disker er spilt i en halv-runde, går spillerne til den motsatte enden av banen og fortsetter spillet med start av sorte disker først. En runde er frem og tilbake på banen.

I double skiftes det først startfarge etter en hel runde.

7 Spillerne skal plassere sine fire disker innenfor linjene av sitt 10-off felt før spill. Diskene kan kun spilles fra sitt 10-off felt (valgfri plassering innenfor feltet).
8 Disker som ikke når deadline i front av scoringsfelt fjernes fra banen.

E– Poengberegning

1 Scoringsfelter: ett 10 poeng-område, to 8 poeng-områder, to 7 poeng-områder og ettminus 10 poeng-område.
2 Etter at alle har skutt sine fire disker, telles scoren på alle disker som ligger innenfor scoringsområdet. Diskene må ligge innenfor sine respektive poengområder og ikke berøre linjene for å inngå i poengberegningen. Skillelinjen i minus 10 poeng-området er unntatt.
3 Spillet fortsetter til alle diskene er blitt spilt, selv om 75 poeng grensen har blitt nådd.
4 Hvis begge spillere/lag ender opp likt etter oppnådd 75 poeng eller mer, spilles det en ny hel runde (frem og tilbake). Den med høyest poengsum er da vinner.

 

Merk: Dette er lokale regler, som er forenklet i forhold til det komplette regelverket til International Shuffleboard Association Inc., se link fra http://www.sportsknowhow.com/shuffleboard.