Opptakskriterier

Norges Shuffleboard Forbund er åpent for:

1. Alle kvinner og menn som viser et ekte engasjement for sporten.
2. Og som i tillegg blir godkjent som medlem av forbundets styre.