Medlemsavgift for 2016

Vi har et etterslep for baneleie i 2015 på kr 7500.
Legger vi det inn i budsjettet for 2016, har vi estimerte utgifter på 30-35 000 i 2016.
Dette omfatter baneleie, premier, silikon, domenekostnader mm.
Jeg foreslår derfor at vi alle betaler inn kr 1000 i årsavgift for 2016.
Regner vi med at i alle fall 60 spillere blir med neste år, får vi litt på bok å rutte med.
Det kan jo være at det dukker opp uforutsette utgifter, som f.eks. på banesiden.